تبلیغات
در گفتگو با دو کارشناس ارشد بازار سرمایه مطرح شد:
آیا با اجرای دستورالعمل بانک مرکزی، بهره اعتبارات کارگزاری ها کاهش می یابد؟

در حال حاضر اغلب قراردادهای شرکت های کارگزاری با بانک ها بلند مدت و با بهره بالا است که سر رسید شدن این قراردادها به گذر زمان نیاز دارد تا پس از اجرایی شدن دستورالعمل کاهش بهره تسهیلات بانکی قراردادهای جدید با بانک ها با بهره های پایین تر منعقد شود.
 ادامه …
+ نوشته شده توسط Bors در شنبه، ۲ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۲: