تبلیغات

یک کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد:
لزوم اراده قوی سهامداران حقوقی شرکت ها جهت برون رفت از شرایط فعلی

شرکت های پالایشی دارای ابهامات فراوانی هستند و قیمت خوراک مصرفی و نرخ فروش فرآورده های نفتی مجموعه های مذکور توسط شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی اعلام می شود و از این رو می توان گفت وضعیت سودآوری و ع